• CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ THÁI VÂN PHONG
  • (+84) 932 633 313
  • pkd@tvpmedical.com
  • 08:00 – 17:00

HỆ THỐNG LẬP BẢN ĐỒ ĐIỆN SINH LÝ TIM CARTO® 3 VÀ CẮT ĐỐT ĐIỀU TRỊ RỐI LOẠN ĐIỆN SINH LÝ TIM SMARTABLATE®

Hệ thống lập bản đồ điện sinh lý tim CARTO® 3

CARTO® 3 là hệ thống bản đồ 3-D với khả năng tích hợp, khả năng mở rộng và hiểu biết sâu sắc để giúp các nhà điện sinh lý đưa ra quyết định điều trị tối ưu.
Hãng sản xuất: Biosense Webster

Hệ thống cắt đốt điều trị rối loạn điện sinh lý tim SMARTABLATE®
SMARTABLATE® là hệ thống bao gồm một máy phát RF tích hợp, máy bơm và điều khiển từ xa và đầy đủ lựa chọn các dòng phụ kiện bao gồm ống tưới, cáp kết nối và bàn đạp chân.
Hãng sản xuất: Stockert GmbH